Natur/Grymhet

Jag försökte hålla mig samman så jag inte skulle flyta ut i naturen.
Vad är det som gör att någon skadar någon och inte slutar?
Jag sa "det känns som jag håller på att flyta ut i naturen, jag känner mig utlämnad, det är för ljust".
Hon sa "jag tror jag förstår hur du känner, jag tror jag känner likadant".
När hon sa det kände jag mig så ensam för jag visste att jag inte kunde veta säkert om hon kände likadant eller inte.
Har du någonsin varit i maktposition och trott att du är i underläge?
Jag kände att jag svävade på ett obehagligt sätt.
Har du skuldkänslor?
Det var som om det var ljuset och de skarpa bilderna av natur, blad och kvistar, som lyfte mig upp.
Som att jag var kär men att känslan var skapad av aliens som ville experimentera med mig.